TÜBİTAK UME’nin “Liyofilize Serum’da 25-OH Vitamin D2/D3 Sertifikalı Referans Malzemesi” JCTLM Veritabanına Yüksek Seviye Referans Malzeme Olarak Kabul Edilmiştir
TÜBİTAK UME’de klinik kimya alanda üretilen ilk sertifikalı referans malzeme özelliğini taşıyan Liyofilize Serum’da 25-OH Vitamin D2/D3 Sertifikalı Referans Malzemesi, “TS EN ISO 15194:2009 Vücut dışı kullanılan tıbbî tanı cihazları - Biyolojik kökenli numunelerde miktar ölçülmesi - Referans malzemelerin tanımı için özellikler ve yardımcı doküman” standardı kriterlerine göre, konusunda uzman bilim insanlarının oluşturduğu kurul tarafından değerlendirilerek JCTLM veritabanında yüksek seviye referans malzemeler listesinde yayınlanması uygun görülmüştür.
JCTLM veritabanında ağırlıklı olarak NIST (Amerika Birleşik Devletleri), EC JRC (Belçika), LGC (Ingiltere), LNE (Fransa), ReCCS (Japonya), NMIJ (Japonya), NIM (Çin Halk Cumhuriyeti), HSA (Singapur) ve CENAM (Meksika)’nın ürünleri yüksek seviye referans malzemeler listesinde yer almaktadır.TÜBİTAK UME adına Kimya Grubu Laboratuvarları olarak BIPM altında faaliyet gösteren Klinik Laboratuvarlarda İzlenebilirlik Ortak Komitesi’ne (JCTLM: http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/) tam üyelik başvurumuz 2013 yılında yapılmış ve onaylanmıştır. Komitenin amacı, tüm dünyada klinik laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin doğruluğunun artırılması için faaliyetler gerçekleştirmektir.

Temel uygulama alanları:

• yaşam bilimleri alanında geçerliliği kanıtlanmış referans ölçüm metotları ve protokollerinin geliştirilmesi,

• gereksinim duyulan sertifikalı referans malzemelerin (SRM) üretilmesi,

• ihtiyaç duyulan referans ölçüm servislerinin sağlanmasıdır.

 TUBİTAK UME’nin bu komiteye üyeliği ile yukarıda bahsi geçen çalışmalara katkı sağlanarak son teknolojik gelişmeler takip edilmekte, ülkemizin de ihtiyaç duyduğu sertifikalı referans malzemeler üretilmekte ve referans ölçüm metotları geliştirilmektedir. Böylece, hastalıkların teşhisi ve tedavisi amacıyla yapılan ölçümlerin doğruluğunun artması sağlanırken yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle meydana gelen kayıpların da azaltılması hedeflenmektedir.

 
 

         
Referans Malzeme Arama TÜBİTAK UME Tanıtım
Özel Referans Malzeme Üretimi Haber Arşivi
Öneri ve Şikayetleriniz Sık Sorulan Sorular
Satın Alma Süreci Faydalı Linkler
   
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi P.K. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: +902626795000 - 6209/6500 ume.rm-info@tubitak.gov.tr